Am fost invitați la Camera Deputaților a Parlamentului României

MEMORIE și SPERANȚĂ, numele asociației noastre și, în același timp, cuvintele care păstrează, care cuprind în ele dorința vie de a ne cinsti înaintașii, oricând și oriunde o putem face.

Iată-ne, deci, în ziua de 12 iulie 2023, invitați la Camera Deputaților a Parlamentului României, alături de distinși membri ai Comunității Italiene din România, ai COMITES-ului, alături de oameni de afaceri și diplomați italieni. Întâlnirea are loc la inițiativa președintelui grupului parlamentar de prietenie cu Republica Italiană.

Printre alte scopuri propuse este și acela de cunoaștere a istoriei și evoluției vechilor comunități de italieni ai căror reprezentanți au venit și s-au stabilit în România de-a lungul timpului. Nici că se putea un cadru mai adecvat pentru asociația noastră! Membrii familiilor ADEMOLLO și BARBERIS, veniți în jurul anilor 1840, respectiv 1890, nu numai că s-au stabilit în România, dar au muncit și au contribuit la ridicarea acestei țări, atât din punct de vedere științific, cât și cultural. Urmașii lor, ingineri, medici, arhitecți, oameni de știință, muzicieni, sculptori, scriitori, critici de teatru, regizori și actori, au fost personalități de seamă ale științei și culturii românești. Pe ei i-am amintit în cadrul întâlnirii, dar și pe înaintașii lor din Italia al căror arbore genealogic, conform documentelor pe care le avem, își trage seva prin rădăcini care ajung până în secolul al XV-lea.

Sunt toți cei care, printre multe altele, au făurit Italia, au luptat în războaie, precum cel din Crimea (PIETRO BARBERIS), au fost alături de Marconi pe nava Carlo Alberto de unde s-a efectuat prima convorbire “sulla telegrafia senza fili” (LUIGI BARBERIS). I-am amintit și pe cei ale căror opere se află în palatele și muzeele din Italia: frescele academice ale lui LUIGI ADEMOLLO (“esponente dei primi del neoclassicismo italiano”) din Galleria Palatina din Palazzo Pitti – Sala dell’Arca și Sala della Musica, sau celebrele tablouri ale lui CARLO ADEMOLLO: “La Breccia di Porta Pia” și “L’Incontro di Vittorio Emanuele II e Garibaldi” (Palazzo Pitti, Galleria Palatina).

Pe ei și pe mulți alții am încercat să-i aducem din nou în sufletele noastre și ale participanților; TANTE VITE, TANTE STORIE.