Evocare Costin Cazaban

Costin Cazaban, împreună cu pianistul Adrian Tomescu, ascultând ‘Naturalia’, 1979

Vrem să vă reamintim că la sfârșitul lunii octombrie, în Aula palatului Cantacuzino de pe Calea Victoriei din București, ne vom întâlni cu muzicianul și compozitorul Costin Cazaban într-o evocare a personalității și operei sale.

Compozitorul în Toscana, 2001

Din cele peste 30 de lucrări realizate între anii 1973-2008 și interpretate atât în țară cât și în Franța, Germania, Italia sau Spania, nu vom putea, din păcate, asculta decât câteva zeci de minute, o “picătură” din creația sa. Această picătură exprimă însă talentul, larga diversitate a inspirației compozitorului, indiferent de “contextul” în care a compus.

Căci, așa cum remarca Ada Brumaru în articol său din România Liberă (nr, 24 din 13 iunie 1991, p. 17), reproducând un citat din Eugen Ionescu, “După un anume timp, contextele nu mai au importanță (…), rămân momentele artei care sunt indisolubile ele însele și salvează contextul din neant”.